Granulat och kuber


C+TBA-granulat finns som rena spongiösa och som kortiko-cancellösa granuler. Den naturliga strukturen möjliggör snabb integration. Partikelstorlekar och volymer kan väljas efter indikation och defektstorlek.

Ensamble of Granules and cubes

Granulat och kuber

C+TBA-granulat finns som rena spongiösa och  kortiko-cancellösa granuler. Den naturliga strukturen möjliggör snabb integration. Partikelstorlekar och volymer kan väljas efter indikation och defektstorlek.

Download

Cancellous granules in the applicator

Sponghaltiga granulat i applikatorn

Applikatorn från C+TBA är en speciell form av primär förpackning för spongiösa bengranulat, vilket förenklar både rehydreringen med ett fysiologiskt medium samt appliceringen av granulatet i den defekta zonen.​

Download